Het Jiddisj Koor Hejmisj Zain is opgericht in 1992 en telt ongeveer 45 leden. We zijn een gemengd koor zonder religieuze connotatie. Het koor heeft vier stemgroepen. Onze doelstelling is om de Jiddisje taal en cultuur levend te houden. Daartoe zingen wij voornamelijk Jiddisje liederen maar soms ook een Hebreeuws lied of een lied in het Ladino. Een en ander gebeurt onder de professionele leiding van onze dirigent Jules Bart. Ons beleidsplan kunt u hier inzien.

Het koor repeteert elke maandagavond van 20.00 – 22.00 uur in het gebouw van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam. Het Jiddisje lied is natuurlijk sterk verbonden met de joodse cultuur en haar historie. Uit respect voor deze traditie houden we zoveel mogelijk rekening met de Sjabat en de Joodse feestdagen.

De zomervakantie van het koor valt samen met de schoolvakanties.